Řešené úkoly

Osadní výbor si sám určil několik základních úkolů, kterými se hodlá v období svého působení zabývat. Jejich úplný výčet najdete v zápisu z jednání se zástupci města ze dne 20.7.2011. Jejich seznam není konečný, stejně jako jejich obsah, tyto úkoly jsou otevřené připomínkám občanů Zbečníka. Současnou prioritou je bezpečnost dětí na přechodu do ZŠ Zbečník. Podrobnosti k jednotlivým úkolům najdete v podnabídkách.