Napsali jste........odpověděli jsme

4.8.2014 od Blanka Eliášová
 
-------- Původní zpráva --------
Předmět: žádost
Datum: Mon, 04 Aug 2014 19:38:09 +0200
Od: Jiří Grätz <ces-eko@seznam.cz>
Komu: https://mailto:ov.zbecnik@gmail.com
 
Dobrý den,dočetla  jsem se v "UNÁSKU", že osadní výbor komunikuje s 
občany Zbečníka a městu poté předává jejich připomínky.Bydlím v horní 
části Zbečníka a ještě  se mně nestalo, že by tady osadní výbor s 
obyvateli něco řešil.A ani se nedozvíme, co "v téměř každodenním 
kontaktu" předseda OV pan Havelka  se starostkou města Hronov za Zbečník 
řeší, protože na Vašich stránkách nic nepíšete, tudíž se běžný občan 
Zbečníka nic nedozví.
Taky si myslím,že by měl osadní výbor svolat schůzku, kde by se občanům 
představil a nastínil, jak by měl kontakt obyvatel Zbečníka - osadní 
výbor fungovat (to už ale  mělo být po zvolení OV).
Prosím alespoň o nějaké příklady, co za nás pan Havelka řeší. Do hospody 
nechodím, tak se nic nedozvím.
 
Za horní konec Eliášová Blanka.
 
-- 
S pozdravem
Jan Kubeček - jednatel, tel:776 376 041
Blanka Eliášová - kancelář,tel:604 469 269
 
 
CES-EKO s.r.o.
V Olšině 8
549 32 Velké Poříčí
 
IČ:28846249
DIČ:CZ28846249
e-mail:ces-eko@seznam.cz
 
bankovní spojení:KB Náchod

 

 

Vážená paní Eliášová,
předpokládám, že emailová zpráva nebyla zaslána jménem právnické osoby CES-EKO s.r.o. – jak je uvedeno v jejím závěru. Pokud jejím jménem zaslána byla, není v naší pravomoci se k jejímu obsahu vyjádřit a její statutární zástupce se musí obrátit přímo na Město Hronov. V takovém případě považujte tuto odpověď za bezpředmětnou.
 
Kde jsme se tu vzali a za koho mluvíme
Osadní výbor Zbečník vzešel z voleb, které se konaly 30.4.2011 a následně byl zřízen Zastupitelstvem Města Hronova 22.6.2011. Jeho úloha i pravomoci vycházejí ze Zákona o obcích.
Výzva k volbám do osadních výborů byla dána občanům nepřehlédnutelným způsobem na vědomí (16.3.2011 publikace na webu města, publikace v dubnovém unásku 2011 a nakonec každý oprávněný volič dostal osobně v první polovině dubna do schránky prohlášení kandidáta spolu se základní informací). Prakticky každý mohl tedy nejen volit, ale i nést svoji kůži na trh - a být volen.
 
Co za nás pan Havelka řeší
Institut předsedy osadního výboru (OV) má význam zejména ve spojení s §121 odst.2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Tedy pro vznášení připomínek na zasedání zastupitelstva. Osadní výbor komunikuje s vedením města dohodnutým způsobem, tedy především prostřednictvím předsedy OV. Předseda OV sám za sebe neřeší nic, jedná se vždy o nějaký konsenzus v rámci celého OV resp. jeho většiny. Když jsem byl například na jednání s městem a zástupcem DI Náchod, tak jsem se vyjadřoval za to, co jsme měli s OV dohodnuté – tedy bezpečný přechod dětí u ZŠ Zbečník a snížení rychlosti v obci. Po této schůzce jsem zaslal výsledek jednání všem členům OV. V současné době čekám ještě na jedno vyjádření (je doba dovolených). O úsekovém měření rychlosti ve Zbečníku jste se mohla dočíst v srpnovém unásku v okénku místostarosty.
To co řeší osadní výbor v souvislosti s probíhající výstavbou zejména je zpětná vazba pro město. Zazvoní mi telefon a paní starostka se mne zeptá, zda u položeného asfaltu už stojí policie (u minulé pokládky někdo minule protrhnul zábranu ještě, když nebyl asfalt zavadlý – a pak už tam jezdili všichni). Další věcí, se kterou pomáháme je informování sousedů. Nejobvyklejší otázkou bývá: „ Kde mám nechat auto, abych zítra vyjel?“  Asi největším omezením pro většinu občanů je výstavba silničních obrubníků. To bude problém, který se bude postupně posouvat do horní části Zbečníka. Pokud Vás tedy někdy přepadne představa, že pan Havelka stojí na Jírově Hoře a dlouhou paží ukazuje, kudy má vést silnice, zameťte ji prosím pod koberec.
 
Proč má osadní výbor své stránky
Své vlastní stránky má OV z jednoho prostého důvodu. Každý občan si může informaci, kterou získal z jiného zdroje na těchto stránkách ověřit. Nenajdete na nich například to, že OV hlasoval o zrušení chodníků tam, kde jejich výstavbu norma neumožňuje. Žádné takové hlasování se nekonalo. Nenajdete tam také, že se nerealizoval podnět OV na zřízení přechodu u bývalého konzumu U Divíšků. Normy na tomto místě prostě zřídit přechod neumožňují. Jinak všechna podstatná fakta spojená s činností OV na nich najdete (pokud ne, napište, chybějící informaci doplníme).
Pokud v novém volebním období bude Osadní výbor Zbečník zřízen, stránky i emailovou adresu mu samozřejmě automaticky předáme k dispozici (tak to bylo myšleno od začátku).
 
Schůzka občanů s osadním výborem
Od začátku je naše funkčního období poznamenáno dříve budoucí a dnes probíhající výstavbou ve Zbečníku. V době, kdy nebyl jasný termín výstavby, rozsah v jakém se bude stavět a jestli se vůbec bude stavět, bylo těžké vytvářet jakékoliv plány na další období. Čekali jsme, až se výstavba vynoří v ostřejších obrysech. Víte sama, jak těžce se celá akce rodila, a tak v překotném vývoji věcí se vlastně naše první setkání přetransformovalo v setkání občanů ke kanalizaci.
Vzhledem k tomu, že naše funkční období končí po volbách do obecního zastupitelstva, nemělo by v současné době takové setkání, o kterém píšete, smysl.
Osadní výbor fungoval i bez této schůzky. Jeho členy jste potkávala jako ostatní Zbečničáci např. prostřednictvím akcí různých Zbečnických neziskovek nebo přímo akcí pořádaných osadním výborem. Na dětském dnu, maškarním pro děti, na Zbečnickém vandru, nebo jste jeho členy mohla shlédnout na valníku při sběru železného šrotu, jehož výtěžek je věnován školičce ve Zbečníku.
 
Kontakt na náš OV
 Najdete ho na stránkách města, ve všech článcích o akcích OV v unásku, zadáte-li do googlu „Osadní výbor Zbečník“ vyskočí vám kontakt na OV na první pozici. A pokud nevlastníte internet, nasměruje Vás na OV kdokoliv z městského úřadu - a věřím, že i z jakékoliv Hronovské neziskovky (tak trochu si pomáháme i navzájem). Všichni ze členů OV se podílí na veřejném životě ve Zbečníku a někteří už zatraceně dlouhou dobu. Takže by se dalo říci, že jsou to osoby ve Zbečníku veřejně známé. A sousedé tak vědí, na koho se mají obrátit.
Vážím si, že jsem mohl v kruhu těchto lidí tři roky pracovat, i když jsme neměli rozhodně vždy stejné názory. Vážím si i všech takových mimo osadní výbor, kteří obětují svůj volný čas nezištně veřejnému zájmu. Na výčet jejich jmen a činností by mi rozhodně stránka nestačila.
Pokud by Vám tento odstavec připadal nevyvážený, je to tím, že se o lidech, kteří výše uvedené napadají a sami takové hodnoty nevytváří, nezmiňuje.
 
Do hospody nechodím, tak se nic nedozvím
A ani chodit nemusíte, pokud nějakou informaci umísťujeme do hospody, umisťujeme ji zároveň minimálně i do obchodu U Klicnarů a U Johnů (naposledy to byl projekt chodníků). S jakýmkoliv dotazem se můžete obrátit také na kteréhokoliv člena osadního výboru, nebo přímo na městský úřad.
 
Bydlím v horní části Zbečníka a ještě  se mně nestalo, že by tady osadní výbor s obyvateli něco řešil
Na našem webu najdete v řešených úkolech návrh úpravy prostoru u lípy Na rovince, jistě Vám neuniklo, že objemový odpad – resp. jeden kontejner na podzim není již střídavě umístěný u hospody Pod Chlomkem a další rok U lípy Na Rovince. Je umisťovaný pouze u lípy Na Rovince. My z dolního konce to máme blíž ke sběrnému dvoru. A pokud bude mít někdo z dolního konce problém, bude to řešené individuálně. To je jedno z dalších doporučení OV.
Není to prostě jen o předkládání pravidelných hlášení o své činnosti, ale o tom, jak je většina sousedů spokojená s činností OV a tedy i s činností zastupitelstva a městského úřadu. A lidé zpravidla místo informací o tom, kdo se o ně lépe stará, potřebují někam na podzim odvézt binec.
Neřešíme samozřejmě věci, o kterých nevíme, a věci o kterých nám ani městu nikdo neřekne.
 
Je velká škoda
Že se Váš zájem o činnost Osadního výboru Zbečník projevil až pár týdnů před volbami, a tedy i před ukončením jeho funkčního období. Sám hodnotím spolupráci OV s městem jako výjimečnou a to nejen v oblasti získávání grantů. Zkuste se porozhlédnout, nebo poptat.
Myslím, že Zbečník žije!
 
S přáním hezkého dne
za Osadní výbor Zbečník
Petr Havelka – předseda
 
 Ve Zbečníku 8.8.2014
 
1.9.2011 od: toma.6@seznam.cz

Dobrý den,dneska ste sekali trávu podél potoka u nás,je to blízko u Wikova,jak často ji tady chcete sekat?Mohli byste prosim tu část podél našeho plotu (plot u domu čís.243) vynechat?Prosekávám si to tam podle sebe a většinou na břehu trávu nechám a taky tam nechám několik trsů vyšší trávy dál vod břehu a mezi tím to projíždím křoviňákem,je to pak asi napůl prosečený a napúl zarostlý a vypadá to líp,než když tam není nic.Teď to ale bylo špatně vydět,protože sem na to minule zapoměl a zarostlo to.

Včera byla sečená tráva Povodím Labe v rámci údržby vodního toku. Jedná se o pozemek ve správě Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p.951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, PSČ 50003, Hradec Králové. Na základě dotazu, můžete tyto připomínky směrovat na zaměstnance Povodí Labe (pobočka Hronov) pana Králíčka, dle jeho vyjádření se určitě dohodnete. Pan Králíček má telefon : 606 643 441 (491 422 540).

5.10.2011 od: toma.6@seznam.cz

Co by bylo ve Zbečníku nejvíce potřeba?Aby bylo za Wikovem u potoka konečně ticho.Všecky fabriky,který ve Zbečníku jsou,máme pod oknama.V celym Zbečníku je krásně klid,jenom my tady musíme trpět furt kravál vod fabrik,jak ve Wikovu ty k...... celej den hučej a ani se neobtěžujou zavřít si dveře,na druhý straně u Oceltechu se zase celej den hlavně dřív mlátilo do plechů a někdy se mlátí i dneska a čas od času se přidaj i ty co sou mezi Wikovem a Oceltechem.Aby bylo celej den tady ticho,to je málokdy.My tu bydleli ještě když tu byla za potokem louka,to voni se sem potom nacpali,tak ať sou zticha.

V případě, že máte podezření,  z porušování povinnosti osob provozujících zdroje hluku (v rámci podnikatelské činnosti), můžete podat podnět k výkonu kontroly Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje – územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, tel.: 491 407 811, e-mail : sekretariat@na.khshk.cz.  Orgán ochrany veřejného zdraví pak kontroluje povinnosti stanovené § 30 nebo §32 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a plnění limitů hluku stanovené nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.