Přechod u ZŠ Zbečník

V současné době bylo dohodnuté úsekové měření a zajištěné stavební prvky pro případnou instalaci semaforu s tlačítky a s radarem viz. okénko místostarosty v srpnovém Unásku.
 

Měřený úsek ve Zbečníku

Požadavek na snížení resp. dodržování rychlosti v obci a bezpečné přecházení byl akceptován ze strany DI Náchod ve dvou fázích. V té prvé by byl zřízen v obci měřený úsek (změří Vám to v obou směrech dobu jakou projedete mezi dvěma úseky a pokud rychlost překročí povolenou/nastavenou hodnotu, tak zaplatíte pokutu) v kombinaci s občasným radarovým měřením. Pokud by toto opatření nebylo postačující, tak bude k ZŠ Zbečník přidán tlačítkový semafor s obousměrným radarem (chráničky jsou uložené a zařízení je možné dodatečně doinstalovat). Původně navržený "radarový semafor" u školy najdete v řešených úkolech). Celkově více o bezpečnosti na naší komunikaci se dočtete v srpnovém unásku v okénku místostarosty. Tady si můžete stáhnout jeden z typů úsekových měření, pokud Vás zajímají technické podrobnosti.
K velikosti měřeného úseku se vyjadřuje osadní výbor. Zatím je navržený celý úsek Zbečníka - od Wikovu po Vítovi resp. tam, kde to bude technicky možné (napájení).
 
 

Bezpečnost dětí na přechodu do ZŠ Zbečník přijal OV jako svoji prioritu. Bezpečnost by měla tvořit kombinace opatření - výrazné svislé a vodorovné značení, dozor policie, či jiných osob v době příchodu dětí do školy, a dále OV navrhnul zvážit nákup světelné signalizace tkzv. "zpomalovací semafor". Jedná se o zařízení, jehož hlavním prvkem je semafor, na kterém svítí červená, když přijíždíte rychleji než 50 km/hod. (plus nastavená tolerance). Pan místostarosta sehnal nezbytné údaje pro úvahu možného nákupu. U zpomalovacího semaforu by se jednalo o náklady řádově ve výši 185 000 Kč. Tady je předběžný rozpočet a tady funkce semaforu . OV navrhuje spojení předchozí funkce s kombinací tlačítka, kterou si přechod vynutíte.

V současné době

se na přechodu střídala městská policie a pan Fotis Vasilopulos, takže bezpečnost dětí při příchodu do školy byla zajišťovaná 5 dní v týdnu. Vzhledem k tomu, že děti ze školy i odcházejí není pokrytí bezpečného přecházení zatím 100%. řešení by mělo nabídnout až výše uvedené technické řešení v kombinaci s dozorem.
 

Přítomnost policie u přechodu :

Domnívali jsme se, že policie by měla chodit na přechod u ZŠ Zbečník dříve-tedy v době, kdy většina dětí přichází do školy. Tak je to uvedené v zápisu z jednání se zástupci města. Pan Vejvoda vznesl dotaz 6.9.2011 zda by městská policie nemohla být u přechodu o něco dříve (ten den příchod po 7.40 hod.) - tedy nejlépe v době mezi 7.15 a 7.30 hod.. Odpověď městské policie 7.9.2011 :

 

Dobrý den pane Vejvoda !!!!

     Paní starostka mi přeposlala Váš e-mail, týkající se dohledu na přechodu pro chodce, který se nachází v bezprostřední blízkosti základní školy ve Zbečníku. Co se týká samotného času, tento určen striktně není, tzn. nejsem schopen vždy přesný čas dodržet, a to z důvodu dalších nenadálých věcí, které nejsem schopen ovlivnit, a které mohou nastat. Samotný výkon služby městské policie je určen při dohledu na přechodu takto:

Přechod u ZŠ Hronov-Zbečník  - městská policie:  pondělí a středa

Přechod u ZŠ Hronov-ul.Jiřího z Poděbrad a ul.Palackého - městská policie: úterý, čtvrtek, pátek

Mimo MP zajišťuje dohled na přechodu u ZŠ Hronov  OOP PČR Hronov, a to v pondělí a ve středu

     Tento probíhající týden, mi vedoucí OOP PČR Hronov oznámil změnu, která se týká jen týdne od 5.9.2011 do 9.9.20011 spočívající v tom, že dohled na přechodu ve Zbečníku bude zajišťovat OOP PČR Hronov, a tím pádem městská policie Hronov zajišťuje dohled u ZŠ Hronov po celý tento týden. Vzhledem k tomu, že vy uvádíte termín 6.9.20011, v tento den, dle shora uvedeného ve Zbečníku měla být hlídka OOP PČR Hronov.Příští týden, bude platit výše uvedené. Mimochodem v pondělí tj. 5.9.2011 byl na přechodu ve Zbečníku, strážník městské policie, pan Macháček. K samotnému času Vám sděluji, že příjezd ,příchod hlídky MP k přechodu je ve většině případů do 07:30 hodin.

     S pozdravem a přáním hezkého dne

 

                                                                                                                              str. Miroslav Pavelka

                                                                                                                              vedoucí strážník MP Hronov

Zeptali jsme se tedy, jestli by nemohlo být možné, aby čas příchodu městské policie byl "striktně určen" nejlépe mezi 7.15 a 7.30 hod. a dále, jestli by bylo možné, aby ve dnech kdy městská policie nemůže, by nebylo možné jí nahradit policií státní, aby byl dozor po celý celý školní týden. Zde je odpověď :

 

                                                                                                               Hronov 12. září 2011

Dobrý den pane Havelka !!!!!

Paní starostka mi přeposlala, Váš e-mail týkající se dohledu nad  BESIP  u přechodu základní školy ve Zbečníku. Co se týká samotného příjezdu, či příchodu k přechodu, asi následující.Samotný čas nemůže být určen a to z několika důvodů:

1) V poměrně velké míře vyřizujeme předvolání pro nepřítomného řidiče  DP  zrovna v této

     době, tzn. od 07:00 hodin. Sice je ve výzvě uveden čas, kdy se má podezřelý z přestupku

     dostavit, ale je to ve velké míře velmi individuální.

2) Vzhledem ke spolupráci s SKPV Náchod i s ostatními ozbrojenými složkami, jedná se

     v převážné míře o domovní prohlídky a provádění místního šetření – MP figuruje jako

     nezúčastněná osoba – nelze dodržet Vámi striktní čas příjezdu či příchodu k přechodu.

3) Při udělení BP NMNZ chodí skoro ve všech případech, podezřelý z přestupku tuto pokutu

     zaplatit v tomto času.Samotné vypsání trvá také určitou dobu.

4) Pokud nastane jakékoliv oznámení,  týkající se dopravní nehody, krádeže, a dalších věcí   

     Jsme povinni v dané věci , dle platných zákonných ustanovení, provádět nezbytné úkony.

 

     Co se týká naší součástí, pokud nebudeme, namátkou uvedenými případy svázání, nevidím ve Vámi uváděném čase příjezdu, či příchodu sebemenší problém.Druhá věc je ta, že Vy uvádíte „ zbylé dny Policie ČR „. K tomuto bodu, Vám mohu sdělit následující. Střídání na přechodech jsem prosadil cca před více než dvěma lety s vedoucím OOP PČR Hronov.Vzhledem k početním stavům na OOP PČR Hronov a nápadu trestné činnosti, který v tuto dobu je, ( OOP Hronov se spojilo s OOP Červený Kostelec ), nevidím Vámi navrhované řešení za akceptovatelné ze strany OOP PČR Hronov. Z druhé, nemám možnost, ani zákonné ustanovení, něco PČR nařizovat. Záleží spíše na konkrétní situaci, která v konkrétní den nastane.Mohu samozřejmě, tuto problematiku prodiskutovat s VO OOP PČR

Hronov.

                                                                                                     str.Miroslav Pavelka

                                                                                                      vedoucí strážník MP Hronov

 

OV komentuje : pokud máte zamotanou hlavu ze zkratek, dovolíme si pár vysvětlivek:

  • BESIP - BESIP je zkratka pro bezpe čnost silničního provozu. Je součástí názvu Oddělení BESIP, které je (v roce 2008) součástí Ministerstva dopravy ČR (patří do Odboru provozu silničních vozidel a ten do Úseku dopravně silničního a Sekce dopravní agendy, infrastruktury a ekonomiky). zdroj Wikipedie
  • DP - pravděpodobně dopravní prostředek
  • SKPV Náchod - Služba kriminální policie a vyšetřování – ve většině případů se Městská policie zúčastňuje domovních prohlídek jako nezúčastněná osoba. Pozn. nezúčastněnou osobou může být jakákoliv fyzická osoba splňující nezbytný požadavek nestrannosti a je způsobilá k právním úkonům. Určitě nastanou situace, kdy je přítomnost dalšího policisty žádoucí. Určitě nastanou situace, kdy je možné nahradit policistu civilní osobou.
  • BP NMNZ - bloková pokuta na místě nezaplacená. Za rok 2010 bylo těchto přestupků 44 v celkové částce 38 400,- Kč (zdroj Výroční zpráva městské policie za rok 2010)
  • OOP PČR - obvodní oddělení policie České republiky
  • VO OOP PČR - pravděpodobně vedoucí oddělení obvodního oddělení policie České republiky
  • tedy napadá nás jedna písnička.......

 

Pokud se tedy výše uvedená vyjádření pokusíme shrnout, městská policie dle jejího vyjádření nemá na dozor u přechodu ZŠ Zbečník v celé šíři požadované doby čas ani prostor. Určitě bude účelné aby se věnovala aktivitám, které vedou k potlačení a potrestání nezákonného jednání. Školní docházka je pro děti ale povinná - a my jsme povinní jim zajistit co nejbezpečnější přechod do školy. Pokud by se někomu zdála cena za tato opatření příliš vysoká, je to možná jen do té doby než se něco stane, pak si třeba budeme klást otázku, zda jsme udělali všechno pro to, aby se tomu tak nestalo. Odkaz na "nemyslíš, zaplatíš" jsou laciné body jen do chvíle, než se s nimy setkáte na vlastní kůži.

Osadní výbor navrhuje doplnit dozor u přechodu ve zbývající dny civilní osobou (pověřenou obecním úřadem) - tato by nevytěžovala městskou policii a dětem by pomohla překonat jejich první denní překážku k cestě za základním vzděláním.

Právní ošetření této situace naleznete v následujících odkazech : kdo může zastavovat vozidla a preventivní projekt-strážce přechodu (zaslal J.Vejvoda).

 

V současné době zvažuje město mimo jiné nákup informačních cedulí při vjezdech do Hronova - typu "děkujeme, že jedete 50" , je pro ně nutné najít vhodné umístění na nejlépe obecních pozemcích.

 

Ano, je to běh na delší trať, ale snad se nám to společně s městem povede.

 

Pokud máte k této věci co říci použijte prosím diskusní forum, nebo kontaktní adresu. Děkujeme OV Zbečník.

 

 

 

Přechod u ZŠ Zbečník

diskutujte, pokud máte potřebu se vyjádřit

...je to jedna z mála zpětných vazeb, kterou máme. Buďte prosím slušní.

Přidat nový příspěvek