aktuality k výstavbě duben

Aktuální informace a důležitá upozornění

·         Při rekonstrukci silnice a chodníků v Kostelecké ulici (od křižovatky u Tropiku po železniční přejezd) platí zákaz vjezdu i zákaz vstupu chodců. Práce budou zahájeny 31. 3. 2014 a potrvají celý duben.

·         Ulice Dvorská (hospoda U Pilouse) – zákaz zastavení v obou směrech.

·         Ulice Na Padolí – zákaz zastavení v obou směrech.

·         Kontejnery na tříděný odpad budou od 1. 4. 2014 přemístěny z Černé cesty u železničního přejezdu u Wikovu na její druhý konec k tenisovým kurtům. Vráceny budou cca za měsíc po dokončení rekonstrukce silnice a chodníků v Kostelecké ulici (od křižovatky u Tropiku po železniční přejezd).

·         Doporučujeme všem obyvatelům a majitelům firem, aby v případě objednávání zásilek, jejichž doručení zajišťují různé dopravní společnosti, aby doručovací adresa nebyla v území, pro které bude platit zákaz vjezdu.

Doprava a pohyb chodců ve Velkém Dřevíči a v Rokytníku

V době realizace akce Zbečník bude přes Velký Dřevíč a Rokytník vedena objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy. Přes Velký Dřevíč ve směru na Stárkov bude navíc vedena objízdná trasa pro nákladní automobily z důvodu uzavírky části obce Bukovice u Police nad Metují. Naléhavě prosím všechny občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na silnici!

·         Ve Velkém Dřevíči i v Rokytníku bude snížena nejvyšší povolená rychlost na 30 km/h.

·         Majitelé vozidel – v žádném případě neponechávejte svá vozidla na silnici, omezili byste průjezd vozidel. Pro odstavení vozidel u koupaliště budujeme provizorní štěrkové parkoviště.

·         Cyklisté – pokud je to možné, využívejte trasy mimo hlavní silnici.

·         Chodci – pokud je to možné, využívejte trasy mimo hlavní silnici. Tam, kde to šíře krajnice vozovky dovolí, bude vyznačen koridor pro pěší. Průchod bude umožněn i přes koupaliště.

 

stažení celého textu

stažení celé mapky