Vjezd do školy

V současné době není pohyb automobilů v prostoru před školou řešen závorou, ale doporučením vedení školy a OV Zbečník v následujícím znění : ( parkovací prostor u hospody Pod Chlomkem, je v řešení, o jeho průběhu Vás budeme informovat ). 

"OV Zbečník spolu s vedením školy vás prosí o ohleduplnost k dětem a žákům školy. Velice bychom ocenili, kdyby ráno mezi sedmou a osmou hodinou nezajížděla auta rodičů vezoucích děti do školy a školky do areálu školy.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení."