setkání OV Zbečník a zástupců města k akci "kanallizace Zbečník"

Ve čtvrtek 29.ledna 2014 v 18.00 hod. se uskutečnilo další pracovní setkání členů Osadního výboru Zbečník a zástupců Města Hronov k projektu chodníků a veřejného osvětlení, který navazuje na akce kanalizace a komunikace Zbečník. Přítomni byli za Město Hronov : starostka Nedvědová Hana, Kainarová Michaela (referent odboru tajemníka MÚ), za Osadní výbor Zbečník :  Havelka Petr, Vejvoda Jiří, Vlach Ludvík, Winter Jakub, Lembej Michal. 

Vzhledem k tomu, že jak projektová, tak realizační část celé akce je vysoce odborná záležitost, měla většina našich připomínek a dotazů spíše charakter zpětné vazby pro investora, kterým v tomto případě Město Hronov je. Odborným garantem za OV Zbečník je Ing. Jiří Vejvoda, který se projektovou a inženýrskou činností ve výstavbě aktivně zabývá.

Dotazy a připomínky k projektové části chodníků a osvětlení se týkaly ve stručnosti zejména těchto oblastí :

  • jednostrannost chodníků v některých úsecích
  • nově vytvářené zelené pásy u komunikace
  • přechody pro chodce a místa pro přecházení (co je to místo pro přecházení najdete třeba zde)
  • možnost zrušení naprojektovaných chodníků na vedlejších komunikacích a vytvoření tak míst pro parkování
  • využití chodníku u Wikovu jak pro zelený pás, tak pro cyklostezku
  • příprava napojení semaforu u ZŠ Zbečník, který by měl umožnit jak snížení rychlosti projíždějících aut, tak vynucení bezpečného přechodu pro návštěvníky ZŠ Zbečník. Bližší informace k typu tohoto zařízení najdete na našich stránkách zde.
  • úplná uzávěra Zbečnické silnice a možnost přístupu k jednotlivým nemovitostem
  • zřízení nových autobusových krytých zastávek ve Zbečníku
Otázek a připomínek bylo k této oblasi samozřejmě daleko více. Jedná se o zcela nové uspořádání sítě chodníků, které zcela mění zaběhlý systém. Toto uspořádání vychází ze současných platných stavebních předpisů a doufejme, že se tento návrh v naší vesnické praxi osvědčí.
 
Petr Havelka
 

setkání 29.1.201

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek