odstávka vody

Dobrý den,

z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě bude dne 29.6.2015 od 7:00h do 17:00h přerušena dodávka pitné vody. Úsek je v přiložené situaci označen červenou barvou. Obyvatelé budou informováni. Děkuji za pochopení.
Zde je odkaz na web města.

S pozdravem Zeman Martin
 

přerušování dodávky vody v Dolské

z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě bude do konce července přerušována dodávka pitné vody v ulici Dolská.  Přesný časový interval odstávky nelze určit, ale neměl by být delší než dvě hodiny. Při napouštění vodovodu může docházet k mírnému zakalení vody. Z těchto důvodů je nežádoucí používat od 7:30h do 19:00h myčky a pračky. Prosím tímto obyvatele této lokality o trpělivost a pochopení. Děkuji.

S pozdravem Zeman Martin
 

odstávka pitné vody ve Zbečníku

z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě bude dne 16.4.2015 a 17.4.2015 od 7:30h do 18:00h přerušena dodávka pitné vody v ulici Dolská a Na Rovince. Obyvatelé budou informováni. Děkuji za pochopení.

S pozdravem Zeman Martin


Martin Zeman
vedoucí střediska Police n.M.

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod
DIČ: CZ48172928    IČO: 48172928
Telefon: 491 541 205 kl.23, Mobil: 702 021 312
zeman@vakna.cz, www.vakna.cz

 

Sběr železného šrotu ve Zbečníku

Děkujeme :-)

Vybralo se 6965 KC a ty se převedly přímo u výkupce na účet ZS Hronov.

Tady je doklad o převodu.

Ledničky, které jsme také odvezli, budou separované do sběrného dvora TS Hronov.

Ještě jednou moc děkujeme

J.Vejvoda, Petr,Ondra a David Havelkovi a Statek Stárkov s.r.o.

 

Sběr železného šrotu ve Zbečníku

V sobotu 11.dubna 2015 se bude konat sběr železného šrotu ve Zbečníku. Pojedeme s traktorem v 10.00 hod. z Padole, pak po hlavní Kosteleckou silnici až na konec Zbečníka a poté nazpátek (pokud druhá etapa výstavby kanalizace dovolí – i Dolskou ulicí a Černou cestou od hospody zpět). Po loňské a předloňské zkušenosti Vás prosíme, abyste nedávali šrot na chodník přes noc. Určitě tam do rána nic nezbude. Dávejte sběr ven až v sobotu na desátou hodinu, nebo ještě lépe – kývněte na nás, až uslyšíte pomalu jedoucí traktor. Sběr si od Vás rádi vyneseme. Pokud bychom Vám ujeli, pojedeme ještě jednou nazpátek a kdybychom přece jenom na někoho zapomněli, zavolejte 736 107 002. V této době se uskutečňuje i sběr šrotu Hasičů Hronov – takže se nemusíte bát, že Váš šrot někdo neuklidí .Sponzorem pro tuto akci je opět Statek Stárkov s.r.o., který poskytne zdarma traktor a traktoristu. Pokud bude vystavena za odběr šrotu složenka (uvidíme, jak to letos legislativně ještě účetně všechno bude) – předám ji ZŠ Zbečník a o této skutečnosti se dozvíte následně v „Unásku“ a na našich stránkách.
Peníze opět půjdou na ZŠ Zbečník – a o tom kam, Vám dám spolu s paní ředitelkou ZŠ a všemi přáteli, kteří se této akce zúčastní,rádi vědět.

Nepoteče voda

Dobrý den,
z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě bude dne 24.3.2015 a 25.3.2015 od 7:00h do 17:00h přerušena dodávka pitné vody. Úsek je v přiložené situaci označen červenou barvou. Obyvatelé budou informováni. Děkuji za pochopení.

S pozdravem Zeman Martin


Martin Zeman
vedoucí střediska Police n.M.

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod
DIČ: CZ48172928    IČO: 48172928
Telefon: 491 541 205 kl.23, Mobil: 702 021 312
zeman@vakna.cz, www.vakna.cz

Nepoteče voda - tedy jen v Dolské

Z důvodu rekonstrukce vodovodního řádu bude přerušena dodávka vody v Dolské ulici ve Zbečníku v pondělí 16.3.2015 a v úterý 17.3.2015 vždy od 8:00 do 15:00 hodin.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, pana Martina Zemana - 702 021 312.

 

Dobrý den,

z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě bude dne 4.3.2015 od 8:00h do 16:00h přerušena dodávka pitné vody. Úsek je v přiložené situaci označen červenou barvou. Obyvatelé budou informováni. Děkuji za pochopení.

S pozdravem Zeman Martin

detaily najdete zde :

 

za info stojí ještě rekonstrukce křižovatky U Slávie a uzavírka ve V.Dřevíči.

 

Doplnění informací k akci Zbečník 2015

Vážení občané,

dne 2. 3. 2015 započnou avizované práce na výstavbě splaškové a dešťové kanalizace v ulicích Dolská, Na rovince a naproti bývalé sodovkárně. V první řadě dojde k vyfrézování těchto zájmových komunikací, a to v celém rozsahu. Důrazně proto žádáme majitele automobilů, aby nenechávali svá vozidla zaparkovaná v příslušných ulicích, a to v pondělí 2. 3. 2015 od 8:00 do 18:00 hodin. Komunikace budou vyfrézovány v celé šíři, nicméně obalový materiál zůstane na místě a bude zaválcován. K porušení této vrstvy dojde vždy jen v místech výkopů. Výše jmenované ulice budou v době frézování neprůjezdné, vždy ale jen po nutnou dobu úpravy povrchu. Poté dojde k budování kanalizace tak, jak bylo uvedeno v minulém informačním letáku.

Michaela Kajnarová, Měú Hronov

 

Kanalizace Zbečník - ulice Dolská a ulice naproti sodovkárně – termín zahájení prací odložen

Vzhledem k nepříznivému počasí se avizovaný termín výstavby splaškové a dešťové kanalizace v uvedených ulicích odkládá. Nový termín nebyl zatím vzhledem k mrazivému počasí stanoven. Dodavatel (firma Maršálek) bude město Hronov každý týden informovat o možném začátku výstavby.

Před samotným zahájením prací budou zástupci města Hronova a dodavatelské firmy kontaktovat osobně všechny majitele nemovitostí.

V Hronově dne 4. února 2015                                                    Michaela Kajnarová

 

Pokračování výstavby kanalizace Zbečník možná již 9.února

Informace o průběhu stavby, termínech a možných omezeních najdete ke stažení zde.

 
 

předešlé zprávy najdete v archivu aktualit

 

kalendář akcí