Změna umístění kontejnerů pro podzimní sběr objemného odpadu 22.10.2013

Osadní výbor vzhledem k pouze jednodennímu umístění kontejnerů na sběrný odpad v rámci roku požádal o umístění kontejnerů do Dolské ulice "Na Rovince" (místo u hospody "Pod Chlomkem"). Sousedé z Dolské to mají podstatně dál do sběrného dvora.

Pokud někdo nemůže odpad dovézt ke kontejneru, může si odpad nechat odvézt multikárou Technických služeb do sběrného dvora kdykoliv během roku. Stojí to 30,- Kč za 1 km.
Jeden svoz objemného odpadu ročně se dělá kvůli úspoře a protože je teď sběrný dvůr. Při svozu je nyní mnohem méně odpadu.
Podzimní termín vzešel z požadavku lidí, že je na podzim nejvíc odpadu ze zahrad. 

Svozový plán najdete zde nebo na stránkách města.