Úplná uzavírka – Kostelecká ulice v k. ú. Hronov a Částečná uzavírka - Zbečník

 
Úplná uzavírka – Kostelecká ulice v k. ú. Hronov :

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., budou provádět stavební úpravy kanalizace v ulici Kostelecká v úseku od křižovatky s místní komunikaci Dvorská (bývalá prodejna Tropik) až téměř k železničnímu přejezdu ve Zbečníku směrem na Červený Kostelec. Objízdná trasa bude vedená po místní komunikaci Padolí v k. ú. Zbečník. Vjezd do objížďky budou mít povoleny vozy záchranného systému, autobusy a vozidla do 10 tun hmotnosti. Vozidla nad 10 tun budou mít delší objízdnou trasu přes Červený Kostelec. Předpokládáme také umístění dopravního značení zákaz zastavení v ulici Padolí po pravé straně ve směru od Wikovu k Žabokrkám, aby se umožnil plynulejší průjezd.
Předpokládaný termín úplné uzavírky je září 2013.

Částečná uzavírka - Zbečník

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., budou pokračovat se stavebními pracemi v dalším úseku ve Zbečníku v prostoru před firmou Wikov a částečně na místní komunikaci – první odbočka vpravo od Padolí mezi č. p. 267 a 259. Silniční provoz bude na hlavní silnici usměrňován do jednoho jízdního pruhu pomoci provizorní světelné signalizace.
Předpokládaný termín částečné uzavírky je říjen 2013.