Nebezpečný odpad pro Zbečník 2014

Sběr nebezpečného odpadu pro Zbečník proběhne už 22.března ( s ohledem na začátek výstavby kanalizace ) dle následujícího harmonogramu :

  1. Padolí, odbočka na Haldu    8.00 - 8.10 hod.
  2. Zbečník, restaurace „Pod Chlomkem“    8.15 - 8.25 hod.
  3. Zbečník u hasičské zbrojnice    8.30 - 8.40 hod.
  4. Zbečník, Dolská ulice    8.50 - 9.00 hod.

Celý plán svozu nebezpečného odpadu je následující a stáhnout si ho můžete zde :

Město Hronov a firma Marius Pedersen a.s. si Vás dovolují upozornit, že proběhne

 

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

(není určen pro podnikatelské subjekty)

 

12. týden – 22. 3. 2014 (sobota)

 

Zastávka

 

Místo, kde bude odpad přijímán

 

Čas

1

2

3

4

 

Zbečník, Padolí, odbočka na Haldu

Zbečník, restaurace „Pod Chlomkem“

Zbečník, u hasičské zbrojnice

Zbečník, Dolská ulice

 

08.00 – 08,10

08,15 – 08,25

08,30 – 08,40

08,50 – 09,00

 

14. týden – 1. 4. 2014 (úterý)

 

Zastávka

 

Místo, kde bude odpad přijímán

 

Čas

1

2

3

4

5

6

7

 

Velký Dřevíč, u pily

Velký Dřevíč, hospoda „Sparta“

Rokytník, u Lofů

Rokytník, u hasičské zbrojnice

Rokytník, odbočka na Draha

Velký Dřevíč, Na Louce

Žabokrky, před prodejnou levného nábytku

16.15 - 16.25

16.30 - 16.40

16.55 - 17.05

17.10 - 17.20

17.30 - 17.40

17.50 - 18.00

18.05 – 18.15

 

14. týden – 2. 4. 2014 (středa)

 

Zastávka

 

Místo, kde bude odpad přijímán

 

Čas

1

2

3

4

5

 

Hronov, u zimního stadionu

Hronov, u bývalé kotelny na sídlišti

Hronov, Dvorská ulice, parkoviště

Hronov, Příčnice u samoobsluhy

Malá Čermná, u domova důchodců „Nálada“

15.00 - 15.30

15.35 - 16.05

16.10 – 16.40

16.45 – 17.15

17.40 – 17.55

 

 

Sbírat se budou následující druhy odpadu

Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti. Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše Kč 50.000,--. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní. POZOR současně s nebezpečným odpadem budou sbírány i pneumatiky, a to jen z osobních vozů.

 

Případné dotazy zodpoví za společnost Marius Pedersen, a.s. paní Svobodová na tel. č. 494 629 056.

Ing. Jiří Genrt, referent životního prostředí