Koordinační schůzka k akci Kanalizace Zbečník

Dnes se konala na MÚ Hronov koordinační schůzka všech zúčastněných k akci Kanalizace Zbečník. Jednalo se o velmi podstatnou schůzku zástupců kraje, kanalizací, správy a údržby silnic, veřejné dopravy, a dalších zúčastněných. Majoritně se řešila totální uzavírka Zbečnické komunikace v průběhu letošního roku. Situace je komplikovaná množstvím dalších uzavírek komunikací . 

Situace bude vzhledem k rozsahu stavebních prací opravdu velmi komplikovaná. Pokud můžete a potřebujete si něco (uhlí, dříví, stavební materiál) do baráku dovézt (nebo odvézt - OV Zbečník požádal o otevření sběrného dvora už v březnu ) - udělejte to nejlépe do 30.března ! Jinak se nebojte, že byste se v nouzi někam nedostali :-)

Setkání s občany Zbečníka - ohledně akce výstavb kanalizace, silnice, chodníků a el. osvětlení se uskuteční 5.března 2014 ve 17.00 hodin v Čapkově sále.

 

podstatné body z koordinační schůzky konané 6.2.2014 :

  • rekonstrukce mostu „U Hasičárny“ proběhne tak, aby byla zachována obslužnost – rekonstrukce bude probíhat na dvě půlky etapy, na kterých se nebude pracovat budou vždy přístupné od Č.Kostelce nebo od Hronova.
  • VAK (vodovody a kanalizace) budou mí po celé délce 94 překopů
  • navrhovaná je úplná uzavírka silnice s tolerancí místních ( nelze prakticky jednoduš eoddělit místní dopravu od té místní )
  • místním bude tolerován průjezd a bude vždy zajištěn
  • v okolí budou uzavřeny (úplně/částečně) následující komunikace :

·         Náchod – ulice Plhovská, Kostelecká po křižovatku U Itálie (31. 3 – 8/2014)

·         Náchod - kruhové objezdy – u Slavie a U Italie

·         Náchod – 2 delší úseky – Vysokov nadjezd – odbočka na Nové Město nad Metují

·         Náchod – od hranic s Polskem – úsek směrem na Náchod

·         Červený Kostelec – ulice Náchodská a 17. listopadu, po celou stavební sezonu (dodavatel EUROVIA – přislíbil, že úplnou uzavírku bude                 požadovat jen v 8. nebo 9.–tém měsíci na pokládku živičného krytu, ostatní práce zajistí při provozu)

·         Police nad Metují – Bukovice, Pěkov, Lachov

  • budou zrušeny/změněny původní autobusové trasy ( původně to bylo 42 spojů ). Dá se předpokládat, že návaznost na původní další spoje ve většině případů nebude.
  • Rozhodnutí o uzavírkách a objízdných trasách bude vydáno jedno pro celou akci