Aktuality z 22.dubna

Aktuální informace z 22. dubna

Úsek od křižovatky u Tropiku po železniční přejezd
Pokračují práce dle projektu (silnice, chodníky, veřejné osvětlení). Průjezd na parkoviště ve Dvorské ulici zůstává se zvýšenou opatrností zachován. Původně plánovaná pokládka asfaltového povrchu bude z důvodu nepříznivého počasí zpožděna. Dle předběžných informací zhotovitele se bude asfalt pokládat v termínu od 12. 5. 2014. Záleží opět na počasí a možnostech obalovny.
Stále platí ZÁKAZ VSTUPU CHODCŮ a ZÁKAZ VJEZDU!!!
Úsek od Wikovu k Vejvodovým (kde byl dosud asfalt)
Dne 24. 4. 2014 bude zahájeno i v tomto úseku frézování a celková rekonstrukce vozovky, vodovodu, chodníků a veřejného osvětlení. Stav bude stejný, jako je v této chvíli v úseku od Tropiku po železniční přejezd. Předpokládá se velký pohyb mechanizace.
VJEZD VOZIDEL NEBUDE JIŽ ANI V TÉTO ČÁSTI MOŽNÝ!
CHODCI A CYKLISTÉ – POHYBUJTE SE S NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ!
Parkování – do položení asfaltu mezi Tropikem a železničním přejezdem (cca do poloviny května)
Občané mohou využít k zaparkování prostor tzv. starého parku, a to   na trávníku mezi cestou protínající park a železničním náspem  . Pozor na cyklisty a chodce!!!
Parkování – po položení asfaltu mezi Tropikem a železničním přejezdem (od poloviny května až do dokončení celé stavby v říjnu)
Občané mohou využít k zaparkování štěrkové parkoviště u Černé cesty, které bylo dosud vyhrazeno pro zaměstnance firmy Wikov. Po dohodě s vedením firmy budou zaměstnanci požádáni, aby využívali parkoviště uvnitř areálu. Parkoviště je pod dohledem webových kamer. Občané Zbečníka, ale i rodiče dětí, kteří vedou děti do školy a školky ve Zbečníku, jej budou moci využívat po celou dobu stavby.
Padolí
Naléhavě žádáme řidiče, aby dodržovali ZÁKAZ ZASTAVENÍ, a to i v prostoru křižovatky při vjezdu do Lísek.
Most u bývalé hasičské zbrojnice
Rekonstrukce mostu bude zahájena cca v polovině května. Most bude opravován vždy z jedné poloviny, vždy bude zachován průjezd.
Kontejnery na tříděný odpad na Černé cestě
Zpět budou vráceny po vyasfaltování úseku od Tropiku po železniční přejezd.

Na základě informací z kontrolního dne, který se konal 22. 4. 2014, zpracovala H. Nedvědová